Külső opciós ár.

Algoritmikus kereskedés algorithmic, automated, black-box vagy robo trading : A megbízások időzítéséről és típusáról, a kontraktusok számáról számítógépes programok döntenek.

OPCIO * Szótár

Sok esetben a megbízásokat is programok kezdeményezik, minden külső opciós ár beavatkozás nélkül. Amerikai típusú opció American option : Opciós kontraktus, amely a lejárat előtt bármikor lehívható.

Arbitrázs arbitrage : Kockázatmentes haszonszerzés az alulértékelt áruféleségek, illetve kontraktusok azonnali felvásárlása külső opciós ár egymillió pénzt keresni vagy a túlértékelt áruféleségek, illetve kontraktusok azonnali eladása és visszavásárlása révén.

Az arbitrázs szoros kapcsolatot teremt egyfelől az egymástól távoli piacok, másfelől a különböző áruféleségek árának alakulása között. Árfolyam alatti out-of-the-money, OTM opció: Olyan call vagy put opció, amelynek prémiuma kizárólag külső értéket képvisel.

Árfolyam feletti in-the-money, ITM opció: Olyan jelforrások bináris opciókhoz vagy put opció, amelynek prémiuma külső és belső értéket egyaránt képvisel.

Árfolyamon lévő at-the-money, ATM opció: Olyan call vagy put opció, amelynek küszöbára az aktuális határidős árral pontosan egyezik. Átváltoztatható kötvény convertible bond : Kötvény, amely lehetőséget ad tulajdonosának arra, hogy azt, előre meghatározott időben, a kibocsátó hasonló névértékű részvényére váltsa.

Azonnali piac spot market : Külső opciós ár, ahol a teljesítés az adás-vételi szerződés megkötésével egy időben történik.

hol szerezheti meg a vk jelszavát a bináris opciók vezető mutatói

Bázis basis : Egy áruféleség fizikai és határidős piaci ára közötti különbség. A bázis tükrözi a helyi kereslet-kínálati viszonyokat, valamint a szállítási és tárolási költségek nagyságát.

Háromdimenziós Kereskedés

Báziskockázat basis risk : A bázis váratlan csökkenésének vagy növekedésének kockázata a határidős piaci fedezeti pozíció nyitása és zárása közötti időszakban.

Bearish: A jegyzés trend visszaesésével kapcsolatos híreket, várakozásokat minősítő jelző a szakzsargonban. Bear spread: Opciós stratégia, magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call put opciót vétele és alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call put opció eladása. Belső érték intrinsic value : Call opciók esetében a határidős kontraktus jegyzésének és az opció küszöbárának különbözete; ha negatív, az opció belső értéke 0.

Tőzsdeismeretek /Elméleti jegyzet/

Put opciók esetében az opció küszöbárának és a határidős kontraktus jegyzésének különbözete; ha negatív, az opció belső értéke 0. Belső volatilitás implied volatility : A volatilitás, amelyre az opció külső opciós ár prémiumából következtetni lehet minden egyéb tényező küszöbár, lejárat, határidős kontraktus jegyzése és kamatláb ismeretében. Külső opciós ár bulls : Mindazon piaci szereplők, akik valamely határidős kontraktus jegyzésének emelkedésére spekulálnak, ezért felvásárolják az adott kontraktust.

Black-modell: Fischer Black által ban publikált egyenlőség az opciók elméleti értékének meghatározására. Buborék vagy lufi bubble : A határidős kontraktus jegyzésének szisztematikus eltérése az adott áruféleség fundamentális olytrade bináris opciók tükröző egyensúlyi árától.

Bullish: A jegyzés trend emelkedésével kapcsolatos hírekre, várakozásokra minősítő jelző a szakzsargonban. Bull spread: Opciós stratégia, alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call put opciót vétele és magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call put opció eladása.

Csereügylet swap : Megállapodás két fél között arról, hogy egy áruféleség árának alakulása függvényében, előre meghatározott feltételek mellett cashflow-cserét hajtanak végre.

Opciós ügylet

Derivatíva derivatve : Piaci instrumentum, amelynek értékét egy másik, ún. Diszkont kamatláb discount rate : Különböző időpontban esedékes pénzek jelen- vagy jövőértékének kiszámításához használt kamatláb.

Eladási put opció: Olyan származtatott kontraktus, amely a kedvezményezettet az opció tárgyát képező határidős kontraktus küszöbáron történő eladására jogosítja.

olem trump bináris opciók pénzt keresni hallgatni

Eladási short pozíció: 1 A határidős árupiacon minden olyan nyitott pozíció, amely a jegyzés visszaeséséből profitál. Elszámolóház clearing house : Intézmény, amelynek feladata a klíringtagok kereskedési számláinak vezetése, ügyleteinek elszámolása, a teljesítés biztosítékaként szolgáló pénzügyi letétek beszedése és előírásoknak megfelelő szinten tartása, a teljesítések szabályozása és a kereskedési adatok jelentése.

Szolgáltatásait egyaránt nyújtja a tőzsdén belül és kívül OTC kötött pénzügyi, értékpapír- és árupiaci ügyletekhez. Európai típusú opció European option : Opciós kontraktus, amelyet csak lejáratkor lehet lehívni. Az OTC kereskedésben gyakori.

A piaci volatilitás mérése az opciós prémiumok alapján. Visszavonásig érvényes megbízás Good until canceled

Fedezeti ügylet hedge : 1 Stratégia, amelynek keretében egy piaci szereplő fizikai piaci pozíciójával azonos nagyságú, de ellentétes előjelű határidős piaci pozíciót létesít, így csökkenti a szélsőséges áringadozások kedvezőtlen hatását. Fedezetlen uncovered vagy naked opció: Call vagy put opció eladása úgy, hogy a kiírónak nincs a birtokában elegendő vagy semennyi a mögöttes termékből határidős kontraktusígy védtelen a határidős jegyzés szélsőséges ingadozásával szemben.

Fenntartási költség carrying charge : Egy készletezett áruféleség tárolási, kezelési, biztosítási, finanszírozása stb. Financializálódás financialization : A pénzügyi és más piacok közötti kapcsolatok felerősödése a pénzügyi befektetők aktivitása nyomán.

Tartalomjegyzék

Külső opciós ár szerződés: Az üzleti életben elterjedt, jövőbeli teljesítésre szóló, a szerződő felek egyedi igényeire szabott megállapodás, amelyben nem feltétlenül rögzítik az árat. Fundamentális elemzés fundamental analysis : Az árak alakulásának közgazdasági elemzése, célja az árak előrejelzése. Görgetés rolling : A nyitott pozíció lejárat előtti lezárása és ezzel egyidejűleg — ugyanazon áruféleségre és mennyiségre szóló kontraktusokkal — távolabbi lejáratú pozíció nyitása.

Határidős kontraktus futures contract : Az árutőzsdéken szabadon adható és vehető szabványosított szállítási szerződés, amelyben valamely áruféleség mennyiségét, minőségi paramétereit, leszállításának idejét és helyét egyaránt rögzítik.

A fejlett határidős árupiacok esetében a határidős kontraktusok áruféleségek fizikai adásvételében játszott szerepe marginális. Időérték time value : Az opció külső értékével egyező terminológia, nagysága a prémium és belső érték különbözete.

Fontos tulajdonságuk, hogy a határidős piacokon mindig vételi pozíciókat nyitnak, illetve görgetnek.

Intézményi befektetők institutional investors vagy funds : Számottevő tőke felett rendelkeznek, erősen hisznek a nyersanyagárak, valamint a globális makrogazdasági trendek szoros és közvetlen összefüggésében, határidős piaci aktivitásukat ez határozza meg. Inverz piac backwardation vagy inverse market vagy negative carry : Olyan piaci helyzet, amikor egy határidős kontraktus későbbi lejáratra szóló jegyzése alacsonyabb a közelebbi lejáratra szóló lehetőségeket röviden vagy az adott áruféleség azonnali teljesítésre szóló áránál.

Keresztfedezeti ügylet cross hedge : Egy adott termékre egy másik termék határidős piacán kötött fedezeti ügyletet. Kiíró option writer : Piaci szereplő, aki egy határidős kontraktus call put opció küszöbárán történő megvételének külső opciós ár jogát eladja. Kincstárjegy treasury bill : Az állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél rövidebb lejáratú, átruházható, kamatozó értékpapír. Megkülönböztetünk kamatozó kincstárjegyet lejáratkor névérték és kamat kifizetése és diszkontkincstárjegyet lejáratkor névérték alatti vételár és kamat kifizetése.

A kincstárjegy a legbiztonságosabbnak tekintett, likvid befektetési forma. Kötvény bond : Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátója arra kötelezi magát, hogy egy adott pénzösszeg előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá magát a pénzösszeget külső opciós ár kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.

Modern vállalati pénzügyek

Különbözeti ügylet spread : Egy áruféleség határidős kontraktusainak megvásárlása és hasonló kontraktusok egyidejű eladása. Megkülönböztetünk 1 határidők közötti különbözeti ügyletet interdelivery spread ; 2 termékek közötti különbözeti ügylet intercommodity spread ; 3 piacok közötti különbözeti ügylet intermarket spread ; 4 feldolgozói különbözeti ügyletet crush spread Külső érték extrinsic value : Az opció prémiumának és belső értékének különbözete.

Küszöbár strike price : Az opciós kontraktusban rögzített hogyan lehet stabil pénzt keresni az interneten, amelyen a call put opció vevője az adott határidős kontraktust megveheti eladhatja.

Lehívás exersice : Amikor az opció vevője él szerzett jogával és a határidős piacon a küszöbárnak megfelelő vételi vagy eladási pozícióba kerül. Lejárat expiration : 1 Egy határidős kontraktus utolsó kereskedési napja, 2 az időpont, amikor az opció vevőjének lehívási joga elévül.

hogyan lehet egy évre opciót vásárolni litecoin algoritmus

Likviditás liquidity : A határidős és opciós piacokon a gyors, gyakorlatilag azonnali belépés, illetve kivonulás lehetősége. Long: A szakzsargonban a határidős pozíció vételi oldalát vagy a fizikai áruféleséggel rendelkező, azt eladni szándékozó piaci szereplőt megkülönböztető jelző. Makroisták macroists : Intézményi befektetők. Medvék bears : Mindazon piaci szereplők, akik valamely határidős kontraktus jegyzésének esésére spekulálnak, ezért kiárusítják az adott kontraktust.

Minimális lépésköz tick : Valamely határidős vagy opciós kontraktus jegyzésének lehetséges legkisebb negatív vagy pozitív irányú elmozdulása. Nagyfrekvenciájú kereskedés high-frequency trading : Számítógépes programok rendkívül gyors kereskedése az elektronikus formában begyűjtött információk alapján, még mielőtt az emberi agy képes lenne feldolgozni ezeket az információkat.

bináris opciók és stratégia befektetési lehetőség típusa

Napi maximális árelmozdulás limit : Az előző napi elszámolóárhoz igazított ársáv, amelyből a kontraktus jegyzése annak feloldásáig nem törhet ki. Napon belül kereskedők day traders vagy intra-day traders : Spekulánsok,akik megnyitott pozícióikat legkésőbb a tőzsdenap végén, de rendszerint ennél sokkal hamarabb lezárják. Naptári különbözeti ügylet calendar spread : Opciós stratégia, különböző lejáratú call put opciók egyidejű adásvétele.

Nyitott kötésállomány open interest : Egy kontraktusra annak elindítása óta megnyitott és le nem zárt pozíciók halmozott nem nettósított összege a tőzsdenap végén. Opciós utalvány warrant : Részvénytársaság által kiírt részvényvásárlási opció, amelynek lehívásakor a vállalatnak új részvényeket kell kibocsátania. Az opciós utalvány is lehet amerikai vagy európai típusú.

OTC over the counter piac: Tőzsdén kívüli, kevésbé szabályozott, többnyire bankközi kereskedés. Pillangó butterfly : Opciós stratégia, a bull spread és a bear spread kombinációja.

Navigációs menü

Prémium premium : Az opciós kontraktus díja. Puha áruféleségek soft commodities vagy softs : Tipikusan a kakaó, a kávé és a cukor. Részvény stock : Részvénytársaság által kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítő, a társaságban tulajdonosi jogok pl. Különböző fajtái vannak: az értéktőzsdéken általában ún.

Tanulj az opciókról 30 napig ingyen!

Részvényindex stock index : Értéktőzsdéken jegyzett részvények súlyozott átlagárfolyama. Ha értéke meghaladja az átlagot, akkor a sertéshizlalás nyereséges. Short: A szakzsargonban a határidős pozíció eladási oldalát vagy a fizikai áruféleséggel nem rendelkező, azt megvásárolni szándékozó piaci szereplőt megkülönböztető jelző.

Ezért az opció árának díjának valahol a Valójában a tényleges díj egy, az ábrán látható szaggatott vonalhoz hasonló, felfelé ívelő görbe mentén helyezkedik el. A görbe alsó végpontja az alsó és a felső korlát találkozási pontja nulla. Innen kezdve emelkedik, és fokozatosan közel párhuzamossá válik az alsó korlát emelkedő határvonalával.

Skalpolók scalpers vagy locals : Spekulánsok, a tőzsdei kereskedésben aktív tőzsdetagok, aki megnyitott pozícióikat perceken vagy akár másodperceken belül lezárják.

A legkisebb árkülönbözetekből, a pillanatnyi ármozgásokból profitálnak, de óriási forgalmat generálnak. Specifikáció specification : Egy határidős vagy opciós kontraktus standardizát jellemzőinek összessége.

Statisztikai volatilitás historical volatility : A határidős piaci áringadozás statisztikai módszerrel megállapított százalékos értéke, amelyet legkevesebb napos időszak elszámolóárainak normális eloszlása alapján számítanak ki az adott esztendőre.

  1. • OPCIO * Szótár
  2. [PDF] Indexált alaptermék árú opciók | Semantic Scholar
  3. Fajtái[ szerkesztés ] Call vételi jog A vételi opció vételi jogot biztosít jogosultjának vevőjénekmíg az opció kiírója eladója kötelezettséget vállal az eladásra.

Straddle: Opciós stratégia, ugyanarra a határidős kontraktusra egy időben azonos számú, egyforma küszöbárú és lejáratú call és put opciók vétele. Strangle: Opciós stratégia, a straddle ellenpárja.

hozzon létre egy weboldalt és keressen pénzt opciók webhelyek

Swaption: Csereügyletre kiírt opció. Szintetikus határidős kontraktus synthetic futures : Azonos küszöbárú call és put opciók kombinációja. A szintetikus határidős kontraktus ára egyezik a valós határidős kontraktus árával, egyébként fennáll az arbitrázs lehetősége.

home working strap packaging cme bitcoin határidős opciók

Szintetikus opciós kontraktus synthetic option : Opciós és határidős kontraktusok kombinációja. A szintetikus opció prémiuma egyezik a valós külső opciós ár prémiumával, egyébként fennáll az arbitrázs lehetősége. Technikai elemzés technical analysis : A jegyzések mozgását leképező speciális grafikonok alaktani vizsgálata.

Tőzsdei indexkövető alap exchange traded fund, ETF : Értéktőzsdén jegyzett nyíltvégű befektetési alap, amelynek árfolyama egy részvény- vagy kötvényindex, illetve valamilyen nyersanyag vagy nyersanyag-árindex árfolyamát követi.